Anti-mobbningspolicy

Diskriminering/Mobbing

 • Vi har en öppen attityd och välkomnar alla
 • I vår klubb har vi nolltolerans gällande mobbing och diskriminering
 • Vi är en förening som inte har elittänkande. Vi vill skapa en trygg miljö för alla medlemmar som kommer till oss. Vi ger ALLA en chans att prova på sporten.
 • Vår ambition är att det i möjligaste mån skall vara minst två vuxna ledare i närheten av våra barn o ungdomar i samband med träning och match
 • Vid matcher, träningar och i omklädningsrum är vuxna ledare med för att stötta och leda dem i det sociala spelet
 • Vi arbetar för att föräldrar skall bli/vara delaktiga i barnens aktivitet
 • Vi arbetar praktiskt på våra träningar och träffar med dessa frågor. ALLA skall veta att de har lika värde. Detta skapas genom att vi ger alla samma förutsättningar oavsett kön, förkunskaper eller nivå
 • Skulle det uppdagas problem tar vi omgående tag i dessa via nedanstående steg
 • Steg 1– Samtal med berörda parter (den utsatte, den som utsätter) för att få en bild av situationen och klargöra hur det ligger till – ledaren gör detta samt informerar ordförande
  Vi samlar alla ungdomar i laget till en diskussion om situationen – ledaren håller i detta möte
 • Steg 2– Skulle det inte bli bättre/bra tar vi kontakt med respektive föräldrar och tar ett samtal med dessa samt med spelarna – ledaren gör detta tillsammans med ordförande
 • Steg 3 – Om inte det skulle bli bättring från den som utsätter så kommer uteslutning att ske efter det att man pratat med föräldrarna – ledare gör detta tillsammans med ordföranden
 • Denna policy skall uppdateras och revideras varje år av sittande styrelse

Styrelsen i Karlstads Rugbyklubb
Reviderad vid styrelsemöte
Karlstad 2019-03-10